CAA-SE Konferens 2013

Program för CAA-konferensen i Lund den 2–4 december 2013

 

 

När: måndag 2– onsdag 4 december 2013 i Lund

Var: Lunds universitet, AF Borgen dag 1–2 samt Ingvar Kamprad Designcentrum dag 3

 

Dag 1, måndag 2 december, AF Borgen

 

9.00 Registrering och kaffe

10.00-10:30 Välkommen och Introduktion

10.30-12.00 Session “Digital Förmedling”

12:00-13:00 Lunch

13.00-13.45 Session “Datalagring”

13.45 -14.30 Keynote: Philip Verhagen, Vrije Universiteit Amsterdam

14.30-15.00 KAFFE

15.00–17.00 Session “GIS”


Kvällen disponeras fritt

 

 

Dag 2, tisdag 3 december, AF Borgen

 

09.00-10.00 Keynote: Sofia Pescarin, CNR ITABC Rome

10.00-10.30 KAFFE

10.30-12.00 Session “Virtual reality”

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.15 Session “3D dokumentation”

14.15-14.45 KAFFE

14.45-17.00 Session  “Fotoskanning”

 

18.00 Festmiddag och rundvandring (föranmälan)

 

 

Dag 3, onsdag 4 december, IKDC

 

09.15-9.45 Introduktion till VR-labbet

Därefter delas vi upp i grupper i och får besöka 3 olika stationer

 

Station 1. Visualisering och interaktion

Pompeji i VR-kuben

Virtual bodies in a ritual procession, the Kivik grave example.

 

Station 2. Augmented reality

Uppåkraappen

 

Station 3. 3D-skrivare

Användning av 3D-skrivare i grundskolan för barn med synnedsättning. Ett examensarbete på Certec, LTH, där bland annat historiska artefakter har scannats in och skrivits ut i tåliga plastmaterial för att låta synskadade barn få känna på föremålen för att kunna förstå dem.

Olika typer av 3d-skrivare som kan användas för olika ändamål inom kulturarvssektorn


12.00-13.00 LUNCH

 

13.00-14.00  Slutdiskussion

14.00-14.30 CAA-SE årsmöte

 

 

CAA-SE Konferens i Lund 2013 2-4 december!

Inbjudan kan också laddas ned längst ner på denna sidan!

 

Inbjudan till CAA-SE

Lund 2-4 december

CAA Sverige är en officiell del av internationella CAA (Computer Applications and Quantitative Methods

in Archaeology) och den andra nationella konferensen kommer att äga rum i Lund.

Vi vill härmed bjuda in alla intresserade av användningen av digitala redskap inom arkeologi

till en givande konferens!

 

Årets konferens arrangeras i samarbete med ArkDIS-projektet samt HumLab vid Lunds universitet och

stöds med medel från Crafoordska stiftelsen. Deltagaravgifter är 750 kr inklusive moms, 375 kr för

studerande (max 25 personer till studerandepris). I deltagaravgiften, som är självkostnadspris, ingår

fika och lunch konferensens tre dagar. För deltagande i konferensmiddagen på tisdag kväll tillkommer

ytterligare 710 kr per person, vilket man kan välja till vid registreringen.

 

Idag har vi förslag på följande sessioner, men vill gärna ha fler. Exempel på ämnen som kommer tas

upp under konferensen är:

 

  • 3D inom arkeologi
  • Laserskanning
  • Geofysiska prospekteringsmetoder
  • GIS-analyser
  • Databaser och program
  • Förmedling
  • Lagring av data

 

Måndag och tisdag hålls sessioner och keynote föreläsningar (Sofia Pescarin, CNR ITABC Rom och

Philip Verhagen, Vrije Universiteit Amsterdam). Den tredje konferensdagen är förlagd till IKDC (Ingvar

Kamprad Design Centrum), Lunds universitet. Till den dagen planeras sessioner och workshops samt

besök och visningar i Virtual Reality-labbet i mindre grupper.

 

Vill du hålla ett föredrag så är sista dag för anmälningar fredag 18 oktober. Skriv ett abstrakt på max

500 ord och ange om du vill hålla ett långt föredrag (25 min) eller ett kort (15 min) inklusive frågor.

 

Om du vill deltaga på konferensen men utan att hålla föredrag är sista anmälningsdagen för detta fredag 1 november.

 

Anmälningar och inlämning av abstracts sker via: http://konferens.sol.lu.se/caa-se-2013/

 

Varmt välkomna till årets konferens!

Daniel Löwenborg, Karin Lund, Per Stenborg, Fredrik Larsson, Bodil Petersson, Nicolo Dell’Unto

 

 

Comments are closed.