CAA-SE Konferens 2011

Efter den lyckade första CAA-SE konferensen i Uppsala 2011 fick vi in ett antal bidrag med text från föredragshållarna, vilka kan hämtas hem nedan. För de presentationer som inte har bilagor finns abstracts att läsa här

Andreas Viberg & Anders Wikström: Georadarmätningar vid Sigtuna dominikankonvent

Arne Anderson Stamnes: Geofysiske undersøkelser av en jernalderlokalitet på Gustad, Ekne i Nord-Trøndelag

Anders Biwall, Manuel Gabler, Alois Hinterleitner, Pär Karlsson, Matthias Kucera, Lars Larsson, Klaus Löcker, Erich Nau, Wolfgang Neubauer, Daniel Scherzer, Håkan Thorén, Immo Trinks, Mario Wallner, Thomas Zitz: Large-scale archaeological prospection of the Iron and Viking Age site Uppåkra in Sweden – First results of the LBI-ArchPro landscapearchaeological case study

Anders Biwall, Manuel Gabler, Alois Hinterleitner, Pär Karlsson, Matthias Kucera, Lars Larsson, Klaus Löcker, Erich Nau, Wolfgang Neubauer, Daniel Scherzer, Håkan Thorén, Immo Trinks, Mario Wallner, Thomas Zitz: Terrestrial laser scanning for the generation of a digital terrain model of the Iron and Viking Age site Uppåkra in Sweden

Benedict Alexander: Laserskanning och kulturmiljövård i skogen

Espen Uleberg & Ellen Anne Pedersen: Tregrenser og kulturminner på Hardangervidda

Espen Uleberg & Steinar Kristensen: Tilgjengeliggjøring og lagring av arkeologisk dokumentasjon

Gustaf Svedjemo: Gotländska gårdar, byar och bygder växer fram med GIS

Immo Trinks & Anders Biwall: Arkeologisk prospektering med georadar och magnetometer i Gamla Uppsala

Immo Trinks & Anders Biwall: Professional geophysical archaeological prospection in Sweden and Norway

Isto Huvila: Länkad data på fältet: från fältdokumentation och rapportering till dokumentationskontinuum

Jane Jansen: Tänk om jag hade vetat det redan i fält… …då hade jag… Baserad på en sann historia (flera sanna historier) Nyttan av databasen i fält

Julian Richards: Digging into Data: Digital archiving and publication

Håkan Thorén: Digitalfoto som dokumentation – från fotomosaik till fotoscanning (Obs 25 mb stor fil rörliga 3d-modeller)

Håkan Thorén: Lateranprojektet – Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess (Obs 25 mb stor fil rörliga 3d-modeller)

Karl-Johan Lindholm, Emil Sandström & Ann-Kristin Ekman: An Archaeology of the Commons: using GIS for reconstructing collective forms of natural resource management in northern Sweden

Karl-Oskar Erlandsson: ARoÄR – Arkeologiskt Rapport- och Ärenderegister

Magnus Mårtensson: Gammal teknik i ny kostym (AB)

Michael Neiß: 3D scanning as a tool for Viking Age studies

Milco Wansleeben: Digital archiving in the Netherlands

Ny Björn Gustafsson: I skatternas skugga – geofysiska metoder för lokalisering av överplöjda gotländska metallverkstäder

Philip Buckland: SEAD – The Strategic Environmental Archaeology Database. An international research cyber-infrastructure for studying past changes in climate, environment and human activities

Thomas Eriksson: Många slip och lite magring: En GIS-Databas över Keramiskaforskningslaboratoriets tunnslipsanalyser

Ulf Jakobsson & Johan Fihn: Svensk Nationell Datatjänst – SND

Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren: Airborne multispectral imagery at the Etruscan site of San Giovenale, Blera (Lazio)

 
Konferensprogram

Torsdag 10 november

Allmän info

09:30 Registrering & kaffe

10:00 Välkommen

 

10:15-12.30 Session 1 – GIS-analyser och fjärranalys Sessionsledare: Daniel Löwenborg

• Espen Uleberg & Ellen Anne Pedersen: Tregrenser og kulturminner på Hardangervidda

• Gustaf Svedjemo: Gotländska gårdar, byar och bygderväxer fram med GIS

• Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren: Airborne multispectral imagery at the Etruscan site of San Giovenale, Blera (Lazio)

• Karl-Johan Lindholm, Emil Sandström & Ann-Kristin Ekman: An Archaeology of the Commons: using GIS for reconstructing collective forms of natural resource management in northern Sweden

• Thomas Eriksson: Många slip och lite magring: En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser

 

12:30-13.30 Lunch

 

13:30-15.00 Session 2 – Program och teknik Sessionsledare: Isto Huvila

• Magnus Mårtensson: Gammal teknik i ny kostym

• Henrik Boman: www.pompejiprojektet.se – att publicera ett romerskt kvarter på nätet

• Håkan Thorén: Digitalfoto som dokumentation – från fotomosaik till fotoscanning

 

15:00-15.30 Kaffe

 

15:30-18:00 Session 3 – Forskningsinfrastruktur & applikationer Sessionsledare: Håkan Thorén

• Isto Huvila: Länkad data på fältet: från fältdokumentation och rapportering till dokumentationskontinuum

• Jane Jansen: Tänk om jag hade vetat det redan i fält… …då hade jag… Baserad på en sannhistoria (flera sanna historier) Nyttan av databasen i fält

• Philip Buckland: SEAD – The Strategic Environmental Archaeology Database. Aninternational research cyber-infrastructure for studying past changes in climate, environment and human activities

(Bensträckare)

• Karl-Oskar Erlandsson: ARoÄR – Arkeologiskt Rapport- och Ärenderegister

• Ulf Jakobsson & Johan Fihn: Svensk Nationell Datatjänst – SND

• Espen Uleberg & Steinar Kristensen: Tilgjengeliggjøring og lagring av arkeologiskdokumentasjon

Kväll 19.30 Middag på Norrlands nation (för de som anmält sig till det)

 

Fredag 11 november

09:00-10.15 Session 4 – Geofysik Sessionsledare: Jane Jensen

• Arne Anderson Stamnes: Geofysiske undersøkelser av en jernalderlokalitet på Gustad, Ekne i Nord-Trøndelag

• Anders Biwall, Manuel Gabler, Alois Hinterleitner, Pär Karlsson, Matthias Kucera, LarsLarsson, Klaus Löcker, Erich Nau, Wolfgang Neubauer, Daniel Scherzer, Håkan Thorén,Immo Trinks, Mario Wallner, Thomas Zitz: Large-scale archaeological prospection of theIron and Viking Age site Uppåkra in Sweden – First results of the LBI-ArchPro landscapearchaeological case study

• Ny Björn Gustafsson: I skatternas skugga – geofysiska metoder för lokalisering av överplöjda gotländska metallverkstäder

 

10:15-10.45 Kaffe

 

10:45-12.00 Session 4 – Geofysik forts. Sessionsledare: Karin Lund

• Immo Trinks & Anders Biwall: Arkeologisk prospektering med georadar och magnetometer i Gamla Uppsala

• Andreas Viberg & Anders Wikström: Georadarmätningar vid Sigtuna dominikankonvent• Immo Trinks & Anders Biwall: Professional geophysical archaeological prospection inSweden and Norway

 

12:00-13.00 Lunch

 

13:00-14.30 Session 5 – Keynotes Sessionsledare: Karin Lund

• Julian Richards: Digging into Data: Digital archiving and publication

• Milco Wansleeben: Digital archiving in the Netherlands

 

14:30-15.00 Kaffe

 

15:00 Session 6 – Laserskanning Sessionsledare: Karl-Johan Lindholm

• Michael Neiß: 3D scanning as a tool for Viking Age studies

• Håkan Thorén: Lateranprojektet – Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess

• Benedict Alexander: Laserskanning och kulturmiljövård i skogen

• Anders Biwall, Manuel Gabler, Alois Hinterleitner, Pär Karlsson, Matthias Kucera, Lars Larsson, Klaus Löcker, Erich Nau, Wolfgang Neubauer, Daniel Scherzer, Håkan Thorén,Immo Trinks, Mario Wallner, Thomas Zitz: Terrestrial laser scanning for the generation of a digital terrain model of the Iron and Viking Age site Uppåkra in Sweden

 

16:30 – 17:00 Årsmöte CAA-SE och avslutning

Daniel Löwenborg, Karin Lund, Fredrik Larsson

Programmet finns att hämta hem nedan

Comments are closed.