CAA-SE Workshop 2012

CAA-SE workshop 3/10 2012 – användandet av digitala databaser inom arkeologin

·         Den kartläggning av KMLprocessen som pågår på Riksantikvarieämbetet (Marcus Smith, RAÄ)

·         FMIS utvecklingsarbete (Hanna Larsson & Maria Carlsson, RAÄ FMIS)

·         Nytt i Intrasis 3.0 (Karin Lund, UV Redaktion och Teknik)

·         Birka-projektet (Eva Vedin, SHM)

·         SEAD-projektet (Phil Buckland, UmU)

·         Veien mot fellesskapet. Digitale feltdokumentasjon ved norske universitetsmuseer 2012 (Steinar Kristensen & Espen Uleberg, UiO)

·         Digitalt arkiv för arkeologisk fältdokumentation för Östergötland och (inter)nationellt? (Daniel Löwenborg, UU & Ulf Jakobsson, SND)

·         INSPIRE (Maria Carlsson, RAÄ FMIS)

·         ARCHES – Archaeological Resources in Culture Heritage. A European Standard (Annika Carlsson, RAÄ)

·         Det europeiska perspektivet Carare (Europeana)/inspire (Johan Carlström, R)

Comments are closed.